+

Navigasjon

Språk

Vi kobler sammen punkter på jorden

Se vårt tilbud

Misjon

PUNKTLIGHET

Våre kunders tid er uvurderlig for oss.

Les mer

Misjon

PROFESJONALISME

Når vi påtar oss å gjøre noe, så gjør vi det bedre enn andre, og så gjør vi det bedre og raskere. Det er kun da vi kan kalle oss selv profesjonelle.

Les mer

Misjon

PÅLITELIGHET

Vi er alltid klare til å møte våre kunders krav - under alle forhold og til enhver tid.

Les mer

AKTIVITETSOMRÅDE

EU, Norge, Sveits

Hver dag kobler vi sammen forskjellige punkter på jorden ved å levere tjenester i alle EU-land, samt Norge og Sveits. Samtidig er vi åpne for alle andre destinasjoner våre kunder måtte trenge.

Se på kart

Park

Multifunksjonell park for individuelle behov

I tilbudet vårt har vi forskjellige typer av transportkjøretøy tilpasset for å frakte laster av enhver størrelse. Da alt gods krever individuell omtanke, er parken vår utstyrt med verktøy som muliggjør en ikke-standard last og oppretting av passende forhold under transport.